اخبار صنعت

اخبار صنعت

  • الزامات نصب جریان سنج گرداب

    1. هنگام اندازه گیری مایعات ، جریان سنج گرداب باید روی خط لوله ای که کاملاً با محیط اندازه گیری شده پر شده باشد نصب شود. 2. هنگامی که جریان سنج گرداب بر روی یک خط لوله افقی نصب شده است ، تأثیر دمای محیط بر روی فرستنده باید کاملاً در نظر گرفته شود ...
    ادامه مطلب
  • محاسبه و انتخاب محدوده جریان سنج گرداب

    جریان سنج گرداب می تواند جریان گاز ، مایع و بخار را اندازه گیری کند ، مانند جریان حجم ، جریان جرم ، جریان حجم و غیره. اثر اندازه گیری خوب است و دقت آن بالا است. این پرکاربردترین نوع اندازه گیری مایعات در خطوط لوله صنعتی است و نتایج اندازه گیری خوبی دارد. اندازه گیری ...
    ادامه مطلب