جریان سنج گرداب

  • Vortex flow meter

    جریان سنج گرداب

    مبدل هوشمند گرداب یک مدار مجتمع جدید جریان سنج جریان گرداب است که توسط شرکت ما تولید شده است. مبدل می تواند به عنوان ابزاری ایده آل برای صنایع نفت ، شیمیایی ، نیرو ، متالورژی و سایر صنایع ، با عملکردهای تشخیص جریان ، دما و فشار در یک واحد ، و دما ، فشار و جبران خودکار مورد استفاده قرار گیرد.