شمارنده مصرف سوخت

  • Fuel consumption counter

    شمارنده مصرف سوخت

    متر مصرف سوخت موتور دیزل ایجاد شده از دو سنسور جریان دیزل و یک ماشین حساب سوخت ، ماشین حساب سوخت اندازه گیری و محاسبه تعداد سوخت سنسور جریان سوخت ، زمان عبور سوخت و مصرف سوخت نیز ماشین حساب سوخت به صورت اختیاری قادر به ارائه RS-485 / RS-232 / خروجی پالس در برابر ثابت استفاده از تعداد برای اتصال با GPS و مودم GPRS.