جمع کننده گرما خنک کننده

  • Cooling Heat Totalizer

    جمع کننده گرما خنک کننده

    سری XSJRL توتالایزر گرمایشی خنک کننده یک توابع کامل مبتنی بر ریزپردازنده است ، می تواند جریان سنج را با انتقال دهنده جریان مختلف ، سنسور و مقاومت حرارتی پلاتین دو شاخه (یا فرستنده دما) با اتمام اندازه گیری سرما یا مایع گرما اندازه گیری کند.