پیشخوان دسته ای

  • Batch Controller

    کنترل کننده دسته ای

    سری ابزار کنترل کمی XSJDL می تواند با انواع سنسورها و فرستنده های جریان برای تحقق اندازه گیری کمی ، پر کردن کمی ، دسته ای کمی ، دسته ای ، تزریق آب کمی و کنترل کمی مایعات مختلف همکاری کند.